Lietas, kas jāpasaka farmaceitam

Tālāk ir norādīti medikamenti un veselības stāvokļi, par kuriem jāpaziņo farmaceitam pirms ellaOne® lietošanas:1

  • Aknu slimības. ellaOne® nav ieteicama sievietēm ar smagām aknu slimībām
  • Smaga astma
  • Daži medikamenti, ko lieto epilepsijas ārstēšanā (fenitoīns, fosfenitoīns, fenobarbitāls, primidons, karbamazepīns, okskarbazepīns)
  • Daži medikamenti, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanā (ritonavīrs, efavirenzs, nevirapīns)
  • Daži medikamenti, ko lieto bakteriālo infekciju ārstēšanā (piemēram, rifampicīns, rifabutīns)
  • Augu valsts ārstniecības līdzekļi, kas satur divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum), ko izmanto depresijas vai trauksmes ārstēšanā
  • ellaOne® nedrīkst lietot kopā ar avārijas kontracepiju, kas satur levonorgestrelu
  • Ja jums kavējas mēnešreizes vai ir grūtniecības pazīmes (jutīgas krūtis, rīta nelabums), jūs jau varat būt stāvoklī

Atsauces

1. ellaOne® Patient Information Leaflet